Strandpensionatet-40.jpg

Vår historia / Kontakt

De första åren drevs det endast med en liten strandkiosk och tillhörande minigolfbana, samt i en del av matsalen öppnades det ett litet våffelcafé.

Efter några år var efterfrågan så stor att det satsades på att bygga ett nytt restaurangkök, och restaurangen startades i liten skala.

Efterhand som åren gick så växte restaurangen och blev bara mer och mer populär.
2013 var året då Hotell Strandpensionatet stod klart att invigas.

Ett hotell med 12 rum och därefter har verksamheten blivit än mer populär.

Välkomna till Hotell Strandpensionatet för att BO, ÄTA och MÅ BRA
Meddelandet skickat! Du måste fylla i alla fält!